Verksamhetsidé

"Föreningen skall bedriva följande idrott: orientering. Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”idrottens mål och inriktning” enligt nedan. Föreningen skall verka för en dopingfri idrott.”

Idrottens mål och inriktning

”Idrotten skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt som psykiskt som socialt och kulturellt avseende.

Idrotten skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar. Idrott skal organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.”

Vision

En livskraftig förening med stark samhörighet och trivsel, som också ger möjlighet för den som vill satsa på tävlingsverksamhet.

Värdegrund

Glädje – man har roligt i det man gör, glädje i umgänget – inte bara i träning, erkännande och uppskattning, skapa mervärde kring det vi gör – våra mötespunkter, gruppkänsla.

Lojalitet – ställa upp i med och motgång, jag tillför klubben något, ingen lämnas ”i skogen”, ”tråkiga” uppgifter utförs med ”positivt tänkande”, ekonomiskt ansvar mot föreningen, delta i föreningens arbete – ställa upp efter förmåga, klubbkompisar – stödjer och uppmuntrar.

Engagemang – deltagande i träning/tävling/arrangemang, erbjuder sig att göra saker för klubben, skapa förutsättningen – släppa fram (ungdomar), satsa på utbildning, erkännande, uppskattning.

Kvalitét – hellre en bra utförd uppgift än många halvdana, genomtänkta träningar, kontinuerlig verksamhet för alla nivåer, det vi tar på oss gör vi med kvalité, kvalité är att förenkla.

Uppdaterad 2011-06-27 11:58