Det vore kul att få se någon bild från luciatåget på hemsidan