Ett fel på medlemssidorna där information (bland annat resultat) från andra medlemmar istället visades har nu åtgärdats. Tack till Ileana och Pelle F för upplysningen.