Som medlemmar i SÖKA (Söderkartor) har vi blivit tilldelade 4st områden för inventering av älg och rådjur.
Detta är ett samarbete mellan jägarna och orienteringsklubbarna för att stärka relationerna.
Inventeringen går ut på att räkna älg och rådjursspillning inom tilldelad yta. En yta innebär 1x1km med mätpunkter varje 100m i ytterkanten på rutan. Varje sida i rutan har alltså 10 mätpunkter och det är fyra sidor. En ruta innehåller alltså 40st mätpunkter.

Detta åtagande kommer ytterst olämpligt för oss i IFK Enskede då vi är huvudarrangörer på Tiomila, men om det är någon som inte kan hjälpa till på Tiomila så finns det här en bra möjlighet att bidra här istället.
Tanken är att inventeringen ska ske mellan 15 april till 30 april.

Kommentera här om ni kan/vill hjälpa till med detta.