Nattorienterare

Natti Natti

– en intensiv nattstafett

onsdagen 26 september

PM Natti Natti 26 september 2018

Samling

Tävlingscentrum är beläget vid Brotorpsskolan, Rusthållarvägen 225, Bagarmossen.

Allmänna färdmedel

Tunnelbanans gröna linje till Bagarmossen därifrån är det ca 1,3 km. Buss 161 trafikerar området. Avgångar se www.sl.se

Parkering

Endast parkering på allmän gata, det råder begränsad parkering i området. Samåk gärna och åk helst kollektivt.

Öppna klasser/Motionsorientering

Föranmälan via Eventor senast söndagen den 23 september eller direkt på tävlingsarenan. Ungdom till och med 16 år , 70 kr, övriga 115 kr. Fakturering till OL-klubbar. Övriga betalar kontant/swish. SportIdentbrickor han hyras för 30 kr. Ej återlämnad bricka debiteras med 600 kr.

Banor

ÖM2: 1,9 km

ÖM5: 2,6 km

ÖM8: 3,4 km

Individuell start i anslutning till arenan. Start mellan kl. 19:15-20:15. Maxtid 1 timme och 30 minuter.

Anmälan/kostnad stafetten

Via Eventor senast onsdagen den 19 september. Efteranmälan mot 50 % högre avgift fram till söndagen den 23 september

Lilla Natti Natti 210 kr + 70 kr/extralöpare. Stora Natti Natti 920 kr. Avgifterna fakturerats i efterhand. SportIdentbrickor han hyras för 30 kr. Ej återlämnad bricka debiteras med 600 kr.

Starttider

Lilla Natti Natti kl. 19:00     Stora Natti Natti 19:10

Start i anslutning till arenan

PM, startlista, resultat, onlinetidersystem

Se Eventor

Stämplingssystem

Sportident

Lagsammansättning

Till och med onsdagen den 26 september kl. 12:00 kan namn och brickändringar göras via Eventor.

Ändringar i löparsammansättningen kan göras fram till 30 minuter före start genom en speciell lagändringsblankett som finns i lagkuvertet.

Lilla Natti Natti är öppen för löpare upp till 16 år, en sträcka ska i sin helhet besättas av flickor. Lilla Natti Natti har 1 löpare på första och tredje sträckan (gul svårighetsnivå). På andra sträckan får 1 till 3 löpare delta (vit svårighetsnivå). Om flera löpare delar på andra sträckan växlar förste löpare i mål till tredje sträckans löpare.

Stora Natti Natti är öppen för alla, minst 2 damer i laget. Stora Natti Natti har 1 löpare på första sträckan, 3 på sträcka 2 och 3 samt 1 löpare på sista sträckan. Sista löpare i mål på tredje sträckan växlar över till sista sträckans löpare.

Lagkuvert

Hämtas vid tävlingsexpeditionen. I lagkuvertet finns nummerlappar och lagändringsblankett. Lag som hyr SportIdentbrickor kvitterar ut dessa samtidigt med utlämning av kuvert. Hyrbrickor återlämnas vid utstämpling. För ej återlämnad bricka debiteras 600 kr.

Nummerlappar

Lagnummer och sträcka framgår av nummerlappen. OBS: Medtag egna säkerhetsnålar!

Karta

Utsnitt ur Bagarmossen-Skarpnäck. Skala 1:4000, ekvidistans 2,5 m.

Terräng

Tävlingen genomförs i ett område med villaområden, hyreshusområden med mindre skogsområden mellan. Detta innebär att banorna dels går inom och igenom bebyggelse och dels går i skog. Skogen är typisk för tätortsnära skog i Stockholm – relativt god framkomlighet med mindre höjder och med många stigar och vägar. Framkomligheten är generellt sett god, endast några mindre tätare områden finns i området. Kuperingen är lätt med några större höjdpartier som berör Stora Natti-Natti.. Alla banor passerar Rusthållarvägen direkt efter start. Här finns trafikvakter utplacerade. Följ trafikvakternas instruktioner för säker passage över vägen. Även i övrigt på banorna gäller att man behöver passera vägar på några ställen. . Vänligen iakttag försiktighet vid vägpassage. Vanliga trafikregler gäller. Många banor passerar även i närheten av bostadshus. Visa hänsyn till boende eller andra som rör sig i området.

Förbjudna områden

Förbjudna områden är tomtmark markerade med grönt på kartan. Det är ytterst viktigt att alla tävlande respekterar alla förbjudna områden.

Kontroller

Kontroller SportIdentenheter och reflexstavar. Inga skärmar.

Banlängder

Lilla Natti Natti

Sträcka 1 och 3: 1,9–2,0 km, varav snitsel ca 100 m – gul svårighetsnivå

Sträcka 2: 1,9 km, varav snitsel ca 100 m – vit svårighetsnivå

Stora Natti Natti

Sträcka 1–8: 3,1–3,3 km, varav snitsel ca 100 m.

Gaffling

I Lilla Natti Natti är sträcka 1 och 3 gafflade (gul svårighetsnivå). Sträcka 2 är rak (vit svårighetsnivå).

I Stora Natti Natti är samtliga sträckor gafflade.

Arenapassage

Alla sträckor i stafetten passerar en varvningskontroll. Denna passeras efter ca halva löptiden för Stora Natti-Natti och efter ca 80% av löptiden för Lilla Natti-Natti. Varvningskontrollen är belägen ”bakom” kartplanket i västra delen av arenan (se arenaskiss).

Växling

Lilla Natti Natti: Vid växling tar löparen på första sträckan 3 kartor från kartplanket och lämnar dessa till löparna på andra stäckan. Om det är färre än 3 löpare på andra sträckan lämnar förstesträckaslöparen överblivna kartor till funktionär på väg till utstämplingen. Den första av andrasträckslöparna som kommer i mål växlar ut till tredje sträckan. OBS: samtliga andrasträckslöpare måste passera utstämplingen även om de inte växlar.

 

Stora Natti Natti: Växling sker enligt ”25-mannaprncipen”. Förstesträckslöparen tar 3 kartor och ger till dem som springer andra sträckan. Den andrasträcklslöpare som är föst i mål växlar till den tredjesträckslöpare som ska gå ut först och så vidare. De två första inkommande löparna på den gemensamma tredjesträckan i Stora Natti Natti tar en blindkarta och överlämnar till löparen på sista sträckan. Blindkartorna lämnas till funktionärer på väg till startpunkten då siste löpare går ut. På de parallella sträckorna, där man växlar, bör man gå ut i den ordning man har anmält laget. Annars blir sträcktiderna felaktiga.

Målstämpling

Målstämpling måste ske vid växling på samtliga sträckor och vid målgång. Utstämpling måste ske efter växling/målgång. Utstämpling måste även ske för löpare som avbryter tävlingen.

Omstart/maxtid

Omstart sker ca 10 minuter efter målgång i respektive klass. Målet stänger kl. 21:50, vilket innebär en maxtid 2 timmar och 50 minuter för lilla Natti Natti och 2 timmar och 40 minuter för stora Natti Natti.

Ombyte

Inget ombyte eller duschar kommer att finnas.

Priser

Traditionella priser, skänkta av ICA Kvantum BEA i Svedmyra

Service

Välförsedd servering med bland annat gulaschsoppa, varmkorv, smörgåsar, varm och kall dryck samt hembakt.

Toaletter

Toalettvagn i anslutning till TC.

Tävlingsledning

Tävlingsledare: Caroline Sjökvist, 070–2278755, klicka för att visa e-postadress

Tävlingskontrollant: Jan Frödin

Banläggare: Stefan Henriksson

Bankontrollant: Bo Hedlund