PM Natti Natti 2016

28 september

PM, startlista, resultat, onlinetider

Det går att följa resultaten under tävlingen på http://liveresultat.orientering.se/ och via mobilappen "LO - Live Resultat" (Android via Google Play).

Samling

Tävlingscentrum är beläget vid Tallkrogsskolan, Torögatan 59-65

Allmänna färdmedel

Tunnelbanans gröna linje 18 mot Farsta, hållplats Tallkrogen. Ca 400 m gångväg. Avgångar se www.sl.se

Parkering

Endast parkering på allmän gata, möjligheten att hitta någon plats i närområdet mycket begränsad, samåk gärna och åk helst kommunalt.

Direktanmälan till öppna klasser

Anmälan på Tävlingsarenan kl. 19.15-20.15 Ungdom t.o.m. 16 år 70:-, övriga 115:-. Fakturering till OL-klubbar. Övriga betalar kontant. Sportidentbrickor kan hyras.

Starttider

Lilla Natti Natti 19.00    Stora Natti Natti 19.10

Gemensam avgång till start ca 10-15 min före start.

Stämplingssystem

Sportident

Lagsammansättning

Till och med onsdag 28 september kl 01:59 kan namn och brickändringar göras via Eventor. Ändringar i löparsammansättningen kan göras fram till 30 min före start genom en speciell lagändringsblankett som finns i lagkuvertet. Dock gäller att då anmäld SportIdentbricka inte kan ändras.

Lilla Natti Natti löpare upp till 16 år sammanlagd ålder max 70 år minst 2 flickor i laget.

Stora Natti Natti öppen för alla minst 2 damer i laget

Lagkuvert

Hämtas vid  tävlingsexpeditionen. I lagkuvertet finns nummerlappar och lagändringsblankett. Lag som hyr SportIdentbrickor kvitterar ut dessa samtidigt med utlämning av kuvert. Hyrbrickor återlämnas vid utstämpling. För ej återlämnad bricka debiteras 600 kr.

Nummerlappar

Lagnummer och sträcka framgår av nummerlappen. Obs medtag egna säkerhetsnålar.

Karta

Särtryck ur Högdalstoppen Skala 1:5 000 ekvidistans 5 m. Reviderad 2016

Terräng

Terrängen har många stigar och vägar, framkomligheten är god. Kuperingen är måttlig.

Förbjudna områden

Förbjudna områden är tomtmark markerade med grönt på kartan. Det är ytterst viktigt att alla tävlande respekterar alla förbjudna områden.

Kontroller

SportIdentenheter och reflexstavar. Inga skärmar.

Banlängder

Lilla Natti Natti

Sträcka 1: 2,2-2,3 km snitsel ca 250 m
Sträcka 2-5: 2,5-2,6 km snitsel ca 500 m

Stora Natti Natti

Sträcka 1:  3,0-3,1 km snitsel ca 250 m
Sträcka 2-8: 3,2-3,3 km snitsel ca 500 m

Gaffling

I Lilla Natti Natti är sträcka 1 och 2 gafflade och sista sträckan rak.

I Stora Natti Natti är samtliga sträckor gafflade.

Växling

Sker enligt ”25-mannaprincipen”. De två första inkommande löparna på den gemensamma tredjesträckan i Stora Natti Natti  och den första löparen på den andra gemensamma sträckan i Lilla Natti Natti tar en blindkarta och överlämnar till löpare på respektive sista sträcka. Blindkartorna lämnas till funktionärer på väg till startpunkten då siste löpare går ut.

Målstämpling

Måste ske vid växling på samtliga sträckor och vid målgång.

Omstart/maxtid

Omstart sker cirka 10 min efter målgång i respektive klass.

Målet stänger kl 21.50. Vilket innebär maxtid 2 timmar och 50 minuter för lilla Natti Natti och 2 timmar och 40 minuter för stora Natti Natti.

Ombyte

Ombyte och dusch inomhus.

Direktanmälan

Start kl 19.15-20.15. Maxtid 1timme och 30 min.
ÖM 2,  1,8 km
ÖM 5,  2,6 km
ÖM 8,  3,6 km

Kostnad: Ungdom tom HD 16 70 kr, övriga 115 kr

Priser

Traditionella priser

Service

Välförsedd servering

Toaletter

Vid Tävlingsarenan.

Tävlingsledning

Tävlingsledare

Jan Frödin, 0705130480
klicka för att visa e-postadress

Banläggare

Ulf Persson