IFK Enskede inbjuder Haninge SOK, Snättringe SK och Söders SOL till kretstävling i Ungdomsserien tisdagen den 12 maj 2015

Samling och parkering

Ågesta folkhögskola vid Raststugan. Bilparkering på befintliga parkeringsytor vid Arenan enligt lokala bestämmelser.

Allmänna färdmedel

Åk gärna buss (linje 833) mellan pendeltågsstation Farsta Strand och Ågesta. För avgångar se www.sl.se

Klasser

H10, H12, H12kort, H14, H14kort, H16, H16kort, D10, D12, D12kort, D14, D14kort, D16, D16kort

U1, U2, U3, U4 samt Inskolning (utan tidtagning). Banlängder enligt StOF:s anvisningar.

I Inskolning och U-klasserna är ”diskret skuggning” tillåten. Vid många anmälda i klasserna UI-U4 och Inskolning kan klassen delas i en flick- och pojkklass.  

Anmälan

Anmälan via Eventor senast onsdagen 6 maj och Efteranmälan senast söndagen 10 maj 20.00 till förhöjd avgift.   

Anmälningsavgift

Anmälningsavgift 60kronor för ordinarie anmälan. Efteranmälan + 50%. Faktureras klubbarna i efterskott.

Start

Första ordinarie start kl 18.30. Efteranmälda startar före ordinarie anmälda. U-klasser och Inskolning har fri starttid 18.30-19.15 . Avstånd till start ca 200 meter.

Karta och stämplingssystem

Kartskala 1:15 000 för DH16 och övriga 1:10 000 och ekvidistansen är 4 meter. Kartan reviderad 2014.  Stämplingssystem är SportIdent. Ange nummer vid anmälan, annars tilldelas hyrpinne (25 kr).

Terrängbeskrivning

Framkomlighet/vegetation: detaljrika höjdpartier med inslag av sankmarker. Mestadels god framkomlighet. Stigrikt kring Arenan

Service

Omklädnad utomhus, ingen dusch men badmöjlighet i sjön Magelungen. Toalett vid Arenan. Enklare servering kommer att finnas.             

Information

Inbjudan , PM, start- och resultatlistor på www.ifkenskede.seoch Inbjudan även till deltagande klubbs e-postadress.

Tävlingsledare

Christer Hedin, klicka för att visa e-postadress">klicka för att visa e-postadresseller tel. 072 2364984

Banläggare

Ulf Persson