PM Enskedekampen

Söndagen den 13 april 2014

Startlista, Resultat

Se www.ifkenskede.se

Tävlingsarena

Ågesta friluftsgård

Allmänna färdmedel

Buss 833 från Farsta strand till hållplats Ågesta Friluftsgård. Bussresan från Farsta Strand till Ågesta tar ca 10 min det är inget gångavstånd till TC. Parkeringsutrymmet är mycket begränsat SAMÅK OCH ÅK KOLLEKTIVT.

Buss 833 avgår från Farsta Strand 8:44, 9:39, 10:39

Vägvisning

Vägvisning till parkering från Ågestavägen/Ågesta Broväg.

Parkering

Parkering-Tävlingsarenan 0-1 600 meter, avgift 20 kr. Barnvagnsvänlig sträcka. OBS Mycket begränsade parkeringsytor SAMMÅK GÄRNA ELLER ÅK KOLLEKTIVT.

Efteranmälan

Via Eventor mot 50 % högre avgift senast onsdag den 9 april kl 21.00

Ungdom t.o.m 16 år 98 kr övriga 165 kr.

Saknas bricknummer vid anmälan tilldelas hyrbricka för 30 kr. Ej återlämnad bricka debiteras med 600 kr.

Direktanmälan till öppna klasser

Anmälan på Tävlingsarenan kl. 09.30-11.30 Ungdom t.o.m. 16 år 65:-, övriga 110:-. Fakturering till OL-klubbar. Övriga betalar kontant. Sportidentbrickor kan hyras för 30 kr. Ej återlämnad bricka debiteras med 600 kr.

Klasser

Inskolning, U1, U2

D21, H21, D21 Kort, H21 Kort, D20, H20, D18, H18, D16, H16, D16 Kort, H16 Kort, D14, H14, D14 Kort, H14 Kort, D12, H12, D12 Kort, H12 Kort, D10, H10, D35, H35, D40, H40, D45, H45, D50, H50, D55, H55, D60, H60, D65, H65, D70, H70, D75, H75, D80, H80, D85, H85

Öppna klasser:

Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9

Vätska

Finns för klasserna H21, H20, H21K, D21

Skuggning

Svartvita skuggkartor finns för Inskolning, U1 och U2. Ö1

Starttider

Första ordinarie start klockan 10.00.

Löpare får starta senast 30 min försent. Efteranmälda startar före ordinarie starttid. Fri starttid för U-klasser, Inskolning och öppna klasser.

Start

Ca 400 m orange/vit snitsel

Överdragskläder

Transporteras till TC

Stämplingssystem

Sportident används i samtliga klasser. Hyra av SI-bricka à 30 kr bredvid Direktanmälan. Återlämnas direkt efter målgång. Löparens förening är betalnings¬skyldig för ej återlämnad lånebricka och faktureras då 600 kr per bricka.

SI-enheter för Tömning och Check finns på vid startplats.

Är kontrollenhet ur funktion, ska stiftklämma användas. Stämpla i kartan. Målstämpling ska utföras vid målgång. Deltagare som saknar registrering från kontroll eller målgång utesluts, Ej Godkänd.

Karta

Reviderad 2014. Skala 1:15 000 för klasserna HD16-HD21 och HD 21 Kort. HD 16 Kort och övriga klasser har skala 1:10 000. Digital färgutskriven karta.

Kartkomplettering

Eventuell kartkomplettering anslås vid start.

Terräng

Framkomlighet/vegetation: Detaljrika höjdpartier med inslag av sankmarker.

Mestadels god framkomlighet. Stora stigar och elljusspår förekommer nära TC

där ungdomsbanorna går.

Kupering: Måttligt kuperad södertörnsterräng

Förbjudna områden

Förbjudna områden är markerade på kartan med violett raster och i vissa fall också i terrängen med blå/gul hängande snitsel. Det är ytterst viktigt att alla tävlande respekterar alla förbjudna områden så att vi är välkomna åter.

Viltrapportering

I informationen på Tävlingsarenan.

Tävlingsregler

SOFT:s tävlingsregler gäller. Maxtid 2,5 tim. Heltäckande klädsel gäller. Tävlingsjury utgörs av tävlingsledningen.

Dusch

Varmdusch utomhus

Priser

Enligt StOF rekommendationer, se resultattavlan.

Barn

Barnpassning och miniknat anordnas 9:00 – 13:00. Minimiålder 2 år.

Avgift 20 kr kontant.

Service

Välförsedd servering på arenan med (bl.a hamburgare ),

Första hjälpen och sportförsäljning av OL-specialisten.

Toaletter

Vid Tävlingsarenan. Inga toaletter vid start.

Tävlingsledare

Jan Frödin,0705130480

klicka för att visa e-postadress

Banläggare

Ulf Persson

Tävlingskontrollant

Göran Glanshed

Bankontrollant

Bosse Hedlund