Nattorienterare

Natti Natti

– en intensiv nattstafett

onsdagen 2 oktober

PM för Natti Natti 2013

IFK Enskede hälsar dig välkommen till Natti Natti, nattstafett enligt 25-mannamodell

PM, Startlista, Resultat, onlinetider

Se www.ifkenskede.se

Resultat och onlinetider under tävlingen går att följa med samma Appar som använts vid 10MILA. Se: http://2013.10mila.se/index.php/10mila-appar/

Samling

Hammarbyskolan, Hammarbyhöjden, Finn Malmgrens väg 5-7

Allmänna färdmedel

Tunnelbanans gröna linje 17 mot Skarpnäck, hållplats Hammarbyhöjden. Ca 200 m gångväg. Avgångar se www.sl.se

Parkering

Endast parkering på allmän gata, efter kl 17.30 är möjligheten att hitta någon plats i närområdet mycket begränsad, samåk gärna och åk helst kommunalt.

Anmälan

Via Eventor senast onsdagen den 25 september klockan 22.00.

Efteranmälan:

Via Eventor mot 50 % högre avgift senast söndagen den 29 september

kl 23.59

Direktanmälan till öppna klasser

Anmälan på Tävlingsarenan kl. 19.15-20.15 Ungdom t.o.m. 16 år 50:-, övriga 90:-. Fakturering till OL-klubbar. Övriga betalar kontant. Sportidentbrickor kan hyras. 

Starttider

Lilla Natti Natti 19.00
Stora Natti Natti 19.10

Gemensam avgång till start ca 10-15 min före start.

Stämplingssystem

Sportident

Lagsammansättning

Till och med tisdag 1 oktober kl 23.00 kan namn och brickändringar göras via Eventor. Ändringar i löparsammansättningen kan göras fram till 30 min före start genom en speciell lagändringsblankett som finns i lagkuvertet. Dock gäller att då anmäld SportIdentbricka inte kan ändras.

Lilla Natti Natti löpare upp till 16 år sammanlagd ålder max 70 år minst 2 flickor i laget.

Stora Natti Natti öppen för alla minst 2 damer i laget.

Lagkuvert

Hämtas vid  tävlingsexpeditionen. I lagkuvertet finns nummerlappar och lagändringsblankett. Lag som hyr SportIdentbrickor kvitterar ut dessa samtidigt med utlämning av kuvert. Hyrbrickor återlämnas vid utstämpling. För ej återlämnad bricka debiteras 600 kr.

Nummerlappar

Lagnummer och sträcka framgår av nummerlappen. Obs medtag egna säkerhetsnålar. Nummerlapparna återlämnas vid kartutlämningen.

Karta

Särtryck ur Nackareservatet-Erstavik. Skala 1:5 000 ekvidistans 5 m.

Terräng

Terrängen har många stigar och vägar, framkomligheten är god. Kuperingen är måttlig till stark.

Förbjudna områden

Förbjudna områden är tomtmark markerade med grönt på kartan. Det är ytterst viktigt att alla tävlande respekterar alla förbjudna områden.

Kontroller

SportIdentenheter och reflexstavar. Inga skärmar.

Banlängder

Lilla Natti Natti: Alla sträckor 2,8 km

Stora Natti Natti: Sträcka 1 och 8 är 3,5 km, övriga sträckor är 3,1 km.

I alla banlängder ingår ca 800 m snitsel

Gaffling

I Lilla Natti Natti är sträcka 1 och 2 gafflade och sista sträckan rak.

I Stora Natti Natti är samtliga sträckor gafflade

Växling

Sker enligt ”25-mannaprincipen”. De två första inkommande löparna på den gemensamma tredjesträckan i Stora Natti Natti  och den första löparen på den andra gemensamma sträckan i Lilla Natti Natti tar en blindkarta och överlämnar till löpare på respektive sista sträcka. Blindkartorna lämnas till funktionärer på väg till startpunkten då siste löpare går ut.

Målstämpling

Måste ske vid växling på samtliga sträckor och vid målgång.

Omstart/ Maxtid

Omstart sker cirka 10 min efter målgång i respektive klass.

Målet stänger kl 21.50. Vilket innebär maxtid 2 timmar och 50 minuter för lilla Natti Natti och 2 timmar och 40 minuter för stora Natti Natti.

Ombyte   

Möjlighet till ombyte i gemensamma lokaler inomhus finns, dock saknas dusch.

Direktanmälan

Start kl 19.15-20.15. Maxtid 1timme och 30 min.

ÖM 2,  2,9 km

ÖM 5,  3,0 km

ÖM 8,  3,4 km

Kostnad: Ungdom tom HD 16 50 kr, övriga 90 kr.

Priser

Traditionella priser

Service

Välförsedd servering

Toaletter

Vid Tävlingsarenan.

Tävlingsledare


Jan Frödin, 0705130480

klicka för att visa e-postadress

Banläggare

Fredrik Hedin

Välkomna och lycka till.