Medeldistanstävling

lördagen den 31 augusti

Samling

Flaten, endast via entré Lilla Flaten från Flatenvägen.

Alla andra alternativa val av väg till TC ligger inom tävlingsområdet vilket är förbjudet område.

Allmänna kommunikationer

Allmänna kommunikationer rekommenderas, buss 811 och 816 från Gullmarsplan till hållplats Ältasjön och i andra riktningen från Älta och Tyresö. Avgångar och annan information se www.sl.se. Avstånd busshållplats – TC ca 100 meter.

Vägvisning

Från Tyresövägen (väg 229) avfart trafikplatserna Skarpnäck och Älta. Därefter vägvisning på Flatenvägen.

Bilparkering

Organiserad bilparkering är starkt begränsad ca 100-300 meter från TC mot avgift 20 kronor. Följ anvisningarna.

Övrig bilparkering enligt gällande parkeringsregler vid Stora Flatenentrén (avstånd till TC ca 1000 meter), Infartsparkeringen Ältabergsvägen - Ältavägen vid Statoil i Älta (avstånd till TC ca 1500 meter), gator runtom i Älta och Skarpnäcks industriområde etc. Promenadväg till TC se under punkt Samling.

Cykelparkering

Cykelparkering vid TC utan kostnad.

Vindskydd

Vindskydd får sättas upp på anvisad plats

Tävlingsregler

SOFT:s tävlingsregler gäller. Maximal löptid är 2 timmar. Heltäckande klädsel gäller.

Klasser och banlängder i km

HD10 / 2,0 HD12 K / 2,0 HD12 / 2,3 HD14 K / 2,3 HD14 / 2,8 HD16 K / 2,8 HD16 / 3,2
HD18 / 3,8 HD20 / 3,9 H21 / 4,2 D21 / 3,9 H35 / 4,2 D35 / 3,8 H40 / 3,9
D40 / 3,8 H45 / 3,9 D45 / 3,2 H50 / 3,5 D50 / 3,2 H55 / 3,5 D55 / 3,2
H60 / 3,5 D60 / 2,7 H65 / 3,2 D65 / 2,7 H70 / 3,1 D70 / 2,3 H75 / 3,1
D75 / 2,1 H80 / 2,3 D80 / 2,1 H85 / 2,3 D85 / 2,1 H90 / 2,1 D90 / 2,1
Inskolning / 1,7 U1 / 1,7 U2 / 2,0 ÖM1 / 2,0 ÖM3 / 2,1 ÖM5 / 2,7 ÖM7 / 3,3 ÖM8 / 4,1

Direktanmälan

Direktanmälan till Öppna motions -, Inskolnings - och Utvecklingsklasser på TC från klockan 10.30. Ungdomar t.o.m. 16 år 50 kronor och övriga 90 kronor. Fakturering till svenska OL-klubbar och övriga betalar kontant.

Skuggning

Skuggning tillåten i Inskolnings-, Utvecklings- och Öppen motionsklasser. Svart-vita ”skuggningskartor” finns vid start för Inskolnings- och Utvecklingsklasserna.

Kontrollbeskrivning

Både lösa innan start och tryckta på tävlingskartan.

Startplats

500 meter väg/stig som är markerad med orange/vit snitsel.

Starttider

För- och efteranmälda enligt startlista som finns på Eventor, på TC och vid startplatsen. Start vid sen ankomst medges upp till 30 minuter efter starttiden i startlistan.

Inskolning, U-klasser och ÖM-klasser fri start mellan 11.00 – 13.00.

Överdragskläder

Ingen organiserad transport från start till TC.

Stämplingssystem

SportIdent (SI) används i samtliga klasser. Hyrda SI-brickor lämnas ut i anslutning till tävlingssekretariatet och återlämnas direkt efter målgång. Löparens förening är betalningsskyldig för ej återlämnad SI-bricka och faktureras 600 kronor/SI-bricka. SI-enheter för Tömning och Kontroll finns vid startplatsen. Är kontrollenhet ur funktion (ljud och ljus)ska stiftklämman användas. Stämpla i kartkanten och meddela målfunktionär vid målgången. Målstämpling ska utföras vid målgång. Deltagare som saknar registrering vid kontroll eller målgång utesluts, ”Ej godkänd”.

Nummerlappar

Deltagare i UP-klasserna HD12-HD16 ska bära nummerlapp fastsatt på bröstet så nummerlappens text tydligt framgår. Startnummer framgår i startlistan och ”självservering” av nummerlappar vid startplatsen.

Tävlingskarta

Skala 1:10 000 för samtliga klasser och ekvidistans 4 meter. I tävlingsområdet finns ett antal viltmåltavlor för bågskyttar som inte är markerade på tävlingskartan. Certifierad färgutskrift av tävlingskartan.

Terrängbeskrivning

Framkomlighet/vegetation: Öppna lättframkomliga höjdpartier. Området är ett naturreservat med stigar och vägar.

Kupering: Måttlig till stark kupering.

Förbjudna områden

Förbjudet område (hästinhägnad) är markerat på tävlingskartan med violett raster. Iakta försiktighet då inhägnaden ska ses som strömförande.

Det är ytterst viktigt att ingen tävlande beträder förbjudet område så att vi är välkomna åter.

Tävlingsresultat

Preliminära tävlingsresultat anslås fortlöpande på TC. Slutlig resultatlista publiceras via Eventor.

Priser

Antal pris framgår på resultattavlan. Prisutdelning sker så fort klasser är klara och meddelas i högtalare utom för Inskolning och U1 som får pris direkt vid målgång.

Tävlingsservice

I anslutning till tävlingssekretariatet finns service för hyrda SI-brickor, viltrapport, övrig information och ni kan även lämna synpunkter kring arrangemanget.

Service

Välförsedd servering på TC med hamburgare, dryck, hembakat bröd etc, sjukvård och sportförsäljning av OL-specialisten.

Dusch och toaletter

Dusch finns inte utan vi hänvisar till bad i sjön Flaten. Toaletter finns på TC.

Barn

Barnpassning med minimiålder 2 år (avgift 20 kronor) och Mini-knat (avgift 20 kronor) anordnas mellan 10.00 – 14.00 och ta gärna med egen SI-bricka.

Funktionärer

Tävlingsledare

Christer Hedin, klicka för att visa e-postadress

Banläggare

Jan Frödin

Tävlingskontroll

Göran Glanshed

Bankontroll

Bo Hedlund

Tävlingsledning

Christer Hedin, Mats Larsson och Per Bengtsson

Välkommen till Flaten!

Missa inte

Natti Natti

2 oktober